Home
Promotie video
Agenda
Nieuws
Nieuwsbrief
Jaarwerkplan
Jaarverslagen
Verkeersexamen
Ga naar de kidssite
Links
Contact
   
   

                                                               Bestuur
Veilig verkeer doe je samen!
Het bestuur van de afdeling Steenwijkerland wordt gevormd door zeven vrijwilligers.
De bestuursleden zijn allen lid van de Vereniging van Veilig Verkeer Nederland.
Het bestuur heeft een officiële status.
Het bestuur is op 7 maart 2009 ingesteld door wethouder verkeerszaken de heer Henk Boxum van de gemeente Steenwijkerland.
De lokale afdeling wordt gezien als een belangrijk instrument voor de gemeente Steenwijkerland,
om diverse activiteiten opgenomen in haar verkeersveiligheidsplan tot uitvoering te brengen.
Budgettair ondersteund de Gemeente Steenwijkerland de gezamenlijk opgezette plannen oer jaar,
De afdeling is geen verlengstuk van de gemeente, maar is zelfstandig en bepaald haar eigen koers afgestemd op de (maatschappelijke) ontwikkelingen met betrekking tot de verkeersveiligheid.
Een grote mate van samenwerking met de gemeente en andere organisaties is noodzakelijk om de doelstellingen van een veiliger verkeer voor iedereen te bewerkstelligen.
De slogan van VVN is niet voor niets “iedereen veilig over straat”. 

Samenwerking met gemeente Steenwijkerland
De afdeling werkt nauw samen met de gemeente Steenwijkerland.
Er is veel contact met de verkeersspecialisten verkeer Kor Venhuizen en de projectbegeleider Geke Oosterveld.
Zo mogelijk woont Jaap Schram, verkeers specialist en contactpersoon voor onze afdeling de afdelingsvergaderingen bij circa 1 maal per 8 weken.
Er is ook regelmatig bilateraal contact in het gemeentehuis, telefonisch en per email.
Ook het contact met wethouder met o.a. verkeer Marcel Scheringa is heel goed.
Regelmatig is de wethouder aanwezig bij activiteiten van de afdeling, en onderstreept daarmee het belang van de functie die de afdeling heeft, op gebied van een verkeersveilig Steenwijkerland.
De afdeling is bovendien ad hoc vertegenwoordigd in de verkeerscommissie van de gemeente Steenwijkerland door Antje Doorenspleet voorzitter VVN Steenwijkerland,als het om de activiteiten van de afdeling gaat.
In 2010 zijn afspraken gemaakt over de rol van VVN in de verkeerscommissie als mede adviserend.

Bestuur VVN afdeling Steenwijkerland

Voorzitter A. Doorenspleet (Antje)a-doorenspleet@hetnet.nl
Vicevoorzitter C.C. Meijer-Petiet (Chantal)meijerenco@gmail.com
Penningmeester T. van Hattem-Bode (Tanja)vvnpentanja@gmail.com
Secretariaat A. Doorenspleet (Antje)a-doorenspleet@hetnet.nl
Verkeerscontactpersoon J.A. Hoekstra (Jelle)hoekstraja@hotmail.com
Bestuurslid A.M. Wouterson (Arnold)a.wouterson@ziggo.nl
Bestuurslid H. Hoekstra (Hessel)hessel-hoekstra@live.nl
 
   

Copyright © 2009 - 2018 VVN Steenwijkerland.nl